Hướng dẫn mua hàng

Chọn sản phẩm:

 • Tìm kiếm sản phẩm.
 • Chọn vào sản phẩm.
 • Kiểm tra thông tin sản phẩm.
Chon San Pham
Nhap Thong Tin
Nhập thông tin:

 • Thêm sản phẩm và xác nhận giỏ hàng.
 • Điền thông tin khách hàng.
 • Và thông tin người nhận hàng.
Đặt hàng:

 • Kiểm tra đơn hàng.
 • Đọc kỹ nội dung qui định.
 • Chọn hình thức thanh toán.
 • Đặt hàng.
Dat Hang
Mucar Giao Hang
MuCAR giao hàng:

 • MuCAR sẽ kiểm tra đơn hàng của bạn.
 • Chuyển đơn hàng cho kho vận chuyển.
 • Và giao hàng đến tay bạn trong vòng 7 ngày.
Rate this page